Fastelavn 2018

Som altid afholder vi Fastelavn – i år er det søndag d. 4 februar kl. 14 på Fælled Fold 8. Vi har som altid præmier til de bedst udklædte, der er kaffe og sodavand og slikposer! Og som noget nyt, afholder vi den Store Bagedyst! Så hvis du har en mesterbager i maven, så tag din bedste kage med og del den med os andre. Måske er det dig, der vinder Sundby Kagedysten 2018!

27152738_10159896317195188_398538876_n

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Visionsdag i Sundby Vænge

21167811_10159259940540188_6790718204035523254_o

Søndag d. 24 september i strålende solskin, blev der afholdt visionsworkshop på fællesarealet, hvor plane var at tale om vores forenings fremtid. Hvordan vil vi gerne have at foreningens veje og fællesarealer ser ud i fremtiden, hvis der ikke var nogle begræsninger? Hvordan ønsker vi foreningen skal være i forhold til at fælleskab, arrangementer og tryghed i hverdagen og til særlige lejligheder.

Diskussionerne var mange og ønskerne ligeså. Resultaterne var ikke endegyldige, men gode ideer og betragtninger blev smidt på bordet og et udvalg blev nedsat. Udvalget skal mødes og arbejde videre med tankerne, som derefter skal præsenteres for bestyrelsen. Alle ideer og input er velkomne – også selvom du ikke nåede med på selve dagen. Er du interesseret i at være med til at påvirke fremtiden i Sundby Vænge, så skriv til Maja Aagaard: tlf 60527015

 

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Fibernet i Sundby Vænge – opsummering og status

Jonas Als og Christian Jensby fra foreningen har påtaget sig den store opgave at afdække mulighederne for fibernet i Sundby Vænge med hjælp fra bredbåndspuljen: https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen

De har i foråret samlet fuldmagter ind fra beboerne. Se oversigt nedenfor over resultatet. Bolle betyder tilsagn om at være med. Kryds betyder, at man bor i projektområdet, men ikke ønsker at være med. Lille bolle er udenfor ansøgningsområdet og dér lægges formentlig ikke kabler. I området er nu 38 med, 21 ikke med.

20139864_10155014935718422_4914891472775225625_n (1)

Status fra august lød således fra Jonas:

Efter at Christian og jeg nu har haft kontakt med nogle udbydere (bl.a. DanskNet, Stofa, Yousee), har vi desværre måtte nedjustere vores forventninger til at gennemføre firbernet-projektet i år.

Set på kriterierne alene, burde vi ellers være godt stillet. 
Sidste år var der 16 husstande i det mindste projekt, der fik tilskud. Vi er 38, har dårlig dækning (godt!) og er villige til en højere egenbetaling.

De udbydere, vi har snakket med for lige at pre-kvalificere projektet, er dog ikke interesseret i at byde ind. Dels har de ikke noget net i nærheden og dels er det et krav, at nettet efterfølgende er åbent for alle udbydere, og så mener de ikke de kan få pengene hjem. De vil også gerne have tæt på 100% tilslutning i området.

Vi har dog tænkt os at annoncere projektet som planlagt, så alle kan byde ind. Der er mange udbydere og forhåbentlig er der nogle med net i nærheden.

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Kære Gammelgang naboer fra nr. 8 til 30. (Sankt Hans)

På Generalforsamlingen var jeg så friskmodig at love at os på Gammelgang vil stå for årets Sankt Hans på Fællesarealet den 23. juni 🙂
Så hvis I har mulighed for at hjælpe må I meget gerne ringe til mig på på 22639316.
Opgaver:
– Samle brænde/grene til bålet
– Lave en heks
– Organisere grill, så der kan steges mad
– Printe midsommervisen
– Planlægge andre indslag…
– andet

Vi kan evt. lige mødes på fællesarealet en dag over en kold øl eller varm kop kaffe og planlægge lidt…

Sommerlige hilsner fra Signe … satser på at solen brager igennem den dag 🙂

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Kom til Sankt Hans den 23. juni

Kom til hyggelig Sankt Hans sammen med alle dine naboer.

sankt hans 3

Medbring kød og tilbehør og drikkevarer – vi har grillen.
Når vi mødes hjælper vi hinanden med at slå telt op og stille stole og borde frem og alle hjælper med at rydde op.

Kl. 17.00: Bålet stilles frem og heks placeres, Grill tændes
Kl. 17.30: Borde og stoles stilles frem
Kl. 18.00: Vi spiser
Kl. 19.00: Bålet tændes og synger

….vi håber vejrguderne med os…. 🙂

Sankt hans sankthans 2
Hilsen Bestyrelsen og os på Gammelgang

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Farvel til Preben

Det er med sorg, at vi siger farvel til Preben Greve Nielsen, Vogtervej 13. Vi husker Preben som en altid hjælpsom og meget omsorgsfuld person, der var først til at hilse på nye naboer og ønske dem hjertelig velkommen. De gode snakke med Lisa og dig var med til, at vi følte os velkommen og kunne se os som de naturlige arvetagere til et Amager i forvandling, hvor der både er plads til historien og traditionerne, samtidig med at vi også er åbne for nye mennesker, deres ideer og for at få dem bedst muligt med i vores kreds.
Vi vil savne dig på Vogtervej og til vores gode arrangementer, hvor du i en årrække også har bidraget med at deltage i bestyrelsesarbejdet og tage ansvaret som formand. Vi har nu vores historie og protokol i smukke, indbundne bøger takket være dit professionelle arbejde og omhu for Sundby Vænge, og det vil vi værne om.
Vores tanker går til Lisa
Ære være Prebens minde
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev September

Kære beboere.

Bestyrelsen har samlet en række informationer til jer i dette nyhedsbrev, så I har mulighed for at følge med i, hvad vi for tiden har særligt fokus på i vores arbejde for vores allesammens grundejerforening.

Arbejdsdag på fællesområdet
Bestyrelsen har besluttet at ændre den annoncerede arbejdsdag på fællesområdet, som var planlagt til at foregå lørdag d. 3/9 2016.

Ændringen betyder, at arbejdet på fællesområdet aflyses, idet bestyrelsen har vurderet, at der i år ikke er arbejdsopgaver nok til en arbejdsdag.

Men da I nu har sat formiddagen af til at lægge en indsats i vores område, opfordrer vi i stedet alle til at bruge tiden på at gå jeres fortorve og kantsten kritisk efter for ukrudt og lignende. Mange af os er lidt bagud med denne opgave på trods af, at vi, ifølge vores vedtægter, er forpligtede til at håndtere dette. Bestyrelsen inspicerer i løbet af september måned fortorve, kantsten og vejarealer ud for hver hus for at følge op på ejernes vedligeholdelse af disse forhold og kommer med evt. påbud.

Hvis sneglene er fremme, er det samtidig en oplagt mulighed for at gå på jagt i jeres haver efter den iberiske skovsnegl – i daglig tale ”dræbersneglen”. Vores eneste mulighed for at holde bestanden nede i grundejerforeningen er ved, at vi alle lægger en indsats i vores egne haver. På Naturstyrelsens hjemmeside kan I hente inspiration til en miljørigtig bekæmpelse, der ikke skader havens nyttedyr.

Udlejning af redskaber
Vores grundejerforening råder over en række redskaber, som alle beboere har mulighed for at leje til en meget rimelig pris.

Ønsker du at leje foreningens trailer, skal du rette henvendelse til Lars eller Kenneth fra Fælledfold og hvis du vil leje noget af værktøjet på nedenstående liste, skal du kontakte Steen Bekker. Se mere under Tilbud

Nedenfor ses en opdateret prisliste for leje af værktøj:

Redskab Pris pr. dag
Trailer 50 kr.
Bosch boremaskine 20 kr.
Borehammer 20 kr.
Ministillads 20 kr.
Trillebør 20 kr.
Rystepudser 20 kr.
Jordbor 10 kr.
Rør-gevindskærer 20 kr.
Rør-holder/bukker 20 kr.
Priserne er ekskl. forbrugsstoffer såsom bor.

 

Opkrævning af foreningskontingent
Vores kassér har foretaget en grundig opdatering af navne og kontaktinformationer på foreningens beboere med det formål at sikre, at alle kontingentopkrævninger sendes til rette vedkommende. Det betyder, at nyere beboere, der endnu ikke har modtaget kontingentopkrævning i år, snarligt vil modtage en opkrævning i deres postkasse. Derudover har bestyrelsen fokus på at få inddrevet de få gamle kontingentrestancer, foreningen desværre fortsat har.

Renovering af skuret på fællesarealet
Bestyrelsen har konstateret, at skuret på fællesarealet kræver en omfattende renovering, der kræver professionel arbejdskraft, og dermed ikke kan håndteres på f.eks. en arbejdsdag. Der er bl.a. behov for en udskiftning af taget samt af en del af sidebeklædningen. Der var afsat penge til at foretage en mindre renovering af skuret i år, men da de ikke rækker til den nødvendige renovering, overføres midlerne til næste års budget, og renoveringen foretages i 2017.

Veje og fortorve
Det er en løbende opgave for bestyrelsen at sikre vedligehold af veje og fortorve. Derfor igangsættes nu asfaltarbejde og det undersøges om natursten på hjørner kan løse de problemer vi har i foreningen med at hjørnefliser knækker.

Problemer med modkørende trafik på Nordre Digevej ved Sundbygård
Trafikanter kører jævnligt og meget hurtigt imod kørselsretningen ved Sundbygård og de nye boliger, og skiltet med ”Ensrettet” har ingen effekt. Bestyrelsen vurderer, at det skaber meget farlige situationer for cyklister og gående og retter derfor henvendelse til Københavns Kommune for at få ændret forholdene, eventuelt lukket denne passage.  Overordnet set har vi fokus på at få farten ned på Nordre Digevej.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Nyt fra bestyrelsen

Kære beboere

Så er den nye bestyrelse blevet stiftet, og vi er allerede godt i gang med årets arbejde. Der er nye mennesker på flere af posterne – få det fulde overblik her.

Fokus i 2016/2017 kommer til at være:

 • Udarbejde en plan over vejene og fællesområdet (skuret) de næste år – hvad skal der laves og hvad kommer det til at koste
 • Dialog med kommunen og Solstriben for at finde en løsning på de trafikale problemer på Nordre Digevej
 • Aktivering af medlemmer for at vedligeholde traditioner og evt. skabe nye

Vi har allerede afholdt det årlige loppemarked og minder alle om petanque turneringen d. 2/7. Alle er velkomne. Vi er ærgerlige over at Skt Hans ikke blev afholdt i år, men vi håber meget, at nogen tager teten til næste år, så vi kan holde den tradition i live også.

Arbejdsdagen for fællesområdet er blevet fastsat til lørdag d. 3/9 fra kl. 10-14. Vi glæder os til en hyggelig dag og håber, at rigtig mange kommer og støtter op om vores fælles område.

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer. Bestyrelsen mødes igen i august og der kommer derefter flere nyheder fra os her på hjemmesiden.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Indkaldelse: Generalforsamling 31/3 kl. 18 på Ørestad Friskole, Nordre Digevej 6

Kære beboere,

bestyrelsen indkalder hermed til

Generalforsamling på Ørestad Friskole, Nordre Digevej 6

Den 31. marts 2016 kl. 18:00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. André Vedgren, Næstformand for Lokaludvalg Amager Vest om klimaforandringerne i vores område: Hvad kan vi selv gøre for at forebygge, og hvad gør Københavns Kommune
 3. Nedsættelse af et grønt udvalg til en klimavenlig forskønnelse af området, som omfatter fællesarealet, legepladsen og fortove samt vejarealer
 4. Formandens beretning v/næstformanden
 5. Indkomne forslag
  • Søren Lisberg: Krav om at bestyrelsesreferater skal offentliggøres
  • Bestyrelsen: Pasning af fællesareal sendes i udbud til foreningens medlemmer, oplæg vedlagt
 6. Revideret regnskab 2015 til godkendelse
 7. Forslag til budget 2016
 8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer, herunder ny kasser
  • Signe Mjelva Østergaard ønsker ikke genvalg
  • Anne Gadegaard og Juliane Vendelboe ønsker ikke at fortsætte
  • Maja Aaagard og Dorte Stang (på valg) ønsker at fortsætte i bestyrelsen
 9. Valg af en suppleant til bestyrelsen
  • Lars Emil Hansen fortsætter som suppleant, mens Kræn Blume Jensen ikke ønsker genvalg
 10. Revisorer Kurt Krarup og Steen Bekker fortsætter, mens Lasse Føhns fortsætter som revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Efter generalforsamlingen byder foreningen på lidt mad og en forfriskning

 • Indkaldelsen er husstandsomdelt

Velmødt den 31/3 🙂

Mvh Bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

► Gir du en hånd med til fastelavnsfesten?

Sundby Vænge og naboforening holder traditionen tro fastelavnsfest den 7/2 2016 kl. 13.00

Opgaverne er:

✔ Klargøring af arrangement (hænge tønder op, gøre pølseboden klar, pynte m.m.
✔ Personer til at ”bemande” tønderne (så ingen kommer til skade) og vælge bedste udklædning i alle kategorier.

Ka du hjælpe? – Skriv venligt her eller til bestyrelsen@sundbyvaenge.dk

Invitation følger snarest.

Vh Bestyrelsen.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar